TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Bản tin 11h30 - 21/6/2016

  • Bản tin 11h30 ngày 21/6 với các nội dung đáng chú ý: Kỷ niệm 91 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam; Hạn hán tại Nam Trung Bộ dự báo tiếp tục còn kéo dài; Tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm máy bay CASA 212.