TV& VIDEO

Bản tin 11h30 - 22/8/2016

  • Bản tin 11h30 ngày 22/8/2016 với nội dung đáng chú ý: Công bố hiện trạng môi trường 4 tỉnh miền Trung; Lâm Đồng thu hút đầu tư nông nghiệp công nghệ cao; Phú Yên: Mất an toàn đường ngang qua đường sắt.