TV& VIDEO

Bản tin 11h30 - 23/01/2016

  • Bản tin 11h30 ngày 23/01/2016: Khắc phục hậu quả vụ sập mỏ đá ở Thanh Hóa; Xả súng kinh hoàng ở trường học tại Canada; Giao quyền tự chủ tài chính cho một số trường tại Gia Lai...