TV& VIDEO

Bản tin 11h30 - 24/4/2016

  • Bản tin 11h30 ngày 24/4/2016 có những nội dung chính: Cá chết ven biển là do độc tố môi trường; Cá voi chết dạt vào bờ biển Thừa Thiên - Huế; Lốc tố gây thiệt hại lớn ở Quảng Trị...