TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Bản tin 11h30 - 25/6/2016

  • Bản tin 11h30 ngày 25/6/2016 với những nội dung chính sau: Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông; Di dân và hệ lụy của phá rừng; Người dân Quảng Bình khốn đốn vì quy hoạch treo...