TV& VIDEO

Bản tin 11h30 - 25/8/2016

  • Bản tin 11h30 ngày 25/8/2016 với những nội dung chính sau: Nước biển miền trung an toàn nuôi trồng thủy sản; Nhiều dự án đầu tư đã được cấp phép nhưng gặp khó; Bình Định nộp phạt vi phạm giao thông qua buuw điện...