TV& VIDEO

Bản tin 11h30 - 28/3/2016

  • Bản tin 11h30 ngày 28/3/2016 với một số nội dung đáng chú ý: Khai mạc Festival tơ lụa châu Á; Nhật khởi động Radar giám sát Trung Quốc ở Điếu Ngư; Khánh Hòa triển khai phòng chống dịch Zika; Đề nghị kéo dài thời hạn giải ngân gói 30.000 tỷ đồng...