TV& VIDEO

Bản tin 11h30 - 29/6/2016

  • Bản tin 11h30 ngày 29/6 với các nội dung đáng chú ý: Công nhận liệt sỹ các thành viên phi hành đoàn CASA 212; Rừng Tây Nguyên đang suy thoái nghiêm trọng; Nước Anh chưa chính thức xin ra khỏi EU.