TV& VIDEO

Bản tin 11h30 - 31/10/2016

  • Bản tin 11h30 ngày 31/10/2016 với những nội dung chính: Cảnh báo lũ tại miền Trung; các địa chỉ xét nghiệm chẩn đoán virus zika...