TV& VIDEO

Bản tin 11h30 - 31/3/2016

  • Bản tin 11h30 ngày 31/3/2016 với một số nội dung đáng chú ý: ADB dự báo kinh tế châu Á tăng trưởng chậm; Nhà máy Ethanol Dung Quất ngưng hoạt động; Việt Nam chưa xuất hiện trường hợp nhiễm virus Zika; 4 nhà máy thủy điện ở Gia Lai ngưng hoạt động...