TV& VIDEO

Bản tin 11h30 - 31/7/2016

  • Bản tin 11h30 ngày 31/7/2016 có một số nội dung chính: Đêm nay, bão Nida sẽ tiến vào biển Đông; Thông hầm Đèo Cả - Dự án trọng điểm của Nam Trung Bộ; Quảng bá du lịch Đà Nẵng tại vương quốc Anh...