TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Bản tin 16h - 01/5/2016

  • Bản tin 16h ngày 01/5/2016 với một số nội dung đáng chú ý: Người dân Quảng Bình phấn khởi mùa cá sạch; Tăng lương cho công chức; Miền Trung - Tây Nguyên thu hút khách du lịch dẹp nghỉ lễ; Hành trình đến với vùng đất chiến trường xưa...