TV& VIDEO

Bản tin 16h - 02/7/2016

  • Bản tin 16h ngày 02/7/2016 có một số nội dung chính sau: 89 thí sinh bị đình chỉ trong buổi sáng thứ 2 thi THPT Quốc gia 2016; Quảng Trị lập hội đồng đánh giá thiệt hại sau sự cố môi trường; Quảng Nam kết luận về xe vận chuyển mô hình vũ khí quân dụng...