TV& VIDEO

Bản tin 16h - 04/6/2016

  • Bản tin 16h ngày 04/6/2016 với những nội dung chính sau: Vụ nổ tại đảo Phú Quý phát hiện hơn 800 kíp nổ tại hiện trường; Phú Yên bảo vệ môi trường thiên nhiên; Gần 1.100 tỷ đồng phát triển vùng Tây Quảng Nam...