TV& VIDEO

Bản tin 16h - 05/8/2016

  • Bản tin 16h ngày 05/8/2016 với những nội dung chính sau: Đã lưu hành 347 sản phẩm thủy sản cấp giấy phép khống; Lao động Hà Tĩnh mất cơ hội việc làm tại Hàn Quốc...