TV& VIDEO

Bản tin 16h - 08/9/2016

  • Bản tin 16h ngày 08/9/2016 với những nội dung chính sau: Khai thác cát trái phép đe dọa đến nguồn cấp nước sinh hoạt; Đà Nẵng: Trung tâm giết mổ gây ô nhiễm môi trường...