TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Bản tin 16h - 10/02/2016

  • Bản tin 16h ngày 10/02/2016 với những nội dung chính sau: Nông dân Đà Nẵng ra đồng sớm đầu Xuân; Tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Tết cho 1.300 người nước ngoài ở khu kinh tế Vũng Áng; Tăng cường phòng chống dịch Zika trong những ngày Tết...