TV& VIDEO

Bản tin 16h - 10/7/2016

  • Bản tin 16h ngày 10/7/2016 với một số nội dung đáng chú ý: Xe khách đâm sập nhà dân ở Quảng Ngãi; Đà Nẵng ấn định thời hạn quy hoạch bên sông Hàn; Gia Lai hỗ trợ người dân tái sản xuất sau hạn; Hội nghị thượng đỉnh mang tính bước ngoặt của NATO...