TV& VIDEO

Bản tin 16h - 10/9/2016

  • Bản tin 16h ngày 10/9/2016 với những nội dung chính sau: Phú Yên ưu tiên 17 danh mục dự án trong 5 năm tới; 8 tháng xử lý 29 vụ phá rừng tại Quảng Ngãi...