TV& VIDEO

Bản tin 16h - 12/3/2016

  • Bản tin 16h ngày 12/3/2016 có những nội dung chính: Tái diễn nạn phá rừng thông nguyên sinh tại Đắk Nông; Tình trạng sạt lở bờ sông tại Quảng Nam ngày càng nguy hiểm; Hạn chế học sinh bỏ học bằng mô hình bán trú...