TV& VIDEO

Bản tin 16h - 12/8/2016

  • Bản tin 16h ngày 12/8/2016 với nội dung đáng chú ý: Thiếu việc làm cho phụ nữ vùng biển; Ngư dân thất nghiệp vì chờ vốn 67...