TV& VIDEO

Bản tin 16h - 13/5/2016

  • Bản tin 16h ngày 13/5 với các nội dung đáng chú ý: Triệu tập người tung tin cá, ngao chết hàng loạt ở Cồn Vành, Thái Bình; Cháy lớn ở dự án thép Vạn Lợi tại Vũng Áng; Tôm nuôi chết hàng loạt tại Quảng Trị; Làm rõ nghi vấn nước giải khát C2 và Rồng đỏ nhiễm độc chì; Mỹ và Cuba họp Ủy ban song phương lần thứ 3.