TV& VIDEO

Bản tin 16h - 14/7/2016

  • Bản tin 16h ngày 14/7/2016 có những nội dung chính: Bộ Tài nguyên Môi trường vào cuộc vụ Formosa chôn chất thải; Cá nuôi lồng chết hàng loạt tại Thừa Thiên Huế; Quảng Ngãi bàn giao vượn quý hiếm cho vườn quốc gia...