TV& VIDEO

Bản tin 16h - 16/4/2016

  • Bản tin 16h ngày 16/4/2016 có những nội dung chính: Lễ hội Giỗ tổ Hùng Vương tại Đền Hùng; Vùng neo đậu tàu thuyền Lý Sơn thi công chậm; Rơm - Mặt hàng "nóng" trong mùa khô hạn...