TV& VIDEO

Bản tin 16h - 16/6/2016

  • Bản tin 16h ngày 16/6/2016 có những nội dung chính: Mở rộng phạm vi tìm kiếm phi công và máy bay Su-30 MK2; Yêu cầu Công ty vàng Bồng Miêu dừng khai thác vàng; Quản lý khai thác vàng trái phép ở Phú Yên...