TV& VIDEO

Bản tin 16h - 16/7/2016

  • Bản tin 16h ngày 16/7/2016 có một số nội dung chính sau: CPI tháng 7 sẽ tăng nhẹ; Bỏ hoang công trình thủy lợi quy mô lớn ở Phú Yên; Ngôi làng có nhiều người tự tử tại Phú Yên...