TV& VIDEO

Bản tin 16h - 18/02/2016

  • Bản tin 16h ngày 18/02/2016 với một số nội dung đáng chú ý: Chăn nuôi tại Lâm Đồng chỉ chiếm 16% tỷ trọng nông nghiệp; Nha Trang đa dạng hóa sản phẩm, thu hút du khách; EU cảnh báo khả năng không đạt được thỏa thuận giữ Anh ở lại EU...