TV& VIDEO

Bản tin 16h - 21/01/2016

  • Bản tin 16h ngày 21/01 với các nội dung đáng chú ý: Hoa lan nở sớm vì nắng nóng tại Lâm Đồng; Vốn FDI vào Trung Quốc lần đầu tiên giảm sau nhiều tháng; Động đất tại Tây Bắc Trung Quốc.