TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Bản tin 16h - 22/3/2016

  • Bản tin 16h - 22/3/2016 với một số nội dung đáng chú ý: Bùng phát sâu róm hại thông tại Quảng Trị; Giả thuyết lâu dài nước sinh hoạt cùng khô hạn; Tây Nguyên sau 10 năm bảo tồn không gian văn hóa cồng chiêng; Trung Quốc cắt giảm 6 triệu lao động...