TV& VIDEO

Bản tin 16h - 23/8/2016

  • Bản tin 16h ngày 23/8/2016 với những nội dung chính sau: Đà Nẵng xử lý ô nhiễm ở âu thuyền Thọ Quang; Hàn xong cáp quang biển AAG sau 20 ngày bị đứt...