TV& VIDEO

Bản tin 16h - 24/8/2016

  • Bản tin 16h ngày 24/8/2016 với những nội dung chính sau: Kiểm điểm trách nhiệm liên quan đến xả thải của Formosa; Người dân bức xúc vì thi công đường lắp sông...