TV& VIDEO

Bản tin 16h - 25/7/2016

  • Bản tin 16h ngày 25/7 với những nội dung đáng chú ý: Ông Trần Đại Quang trúng cử chức vụ Chủ tịch nước; Phú Yên giải quyết tình trạng 1700 học sinh nguy cơ bỏ học.