TV& VIDEO

Bản tin 16h - 25/8/2016

  • Bản tin 16h ngày 25/8/2016 với nội dung đáng chú ý: Hội thảo " hướng tới chính quyền kiến tạo trách nhiệm và giải trình"; Hợp tác phát triển công nghệ thông tin - truyền thông.