TV& VIDEO

Bản tin 16h - 28/3/2016

  • Bản tin 16h ngày 28/3/2016 với một số nội dung đáng chú ý: Khánh Hòa triển khai phòng chống dịch Zika; Đậu phụng được mùa, nông dân Đà Nẵng phấn khởi; Người dân tích cực hợp tác thả rùa biển quý hiếm về với tự nhiên; Cháy lớn kho hàng tại Gia Lai...