TV& VIDEO

Bản tin 16h - 31/10/2016

  • Bản tin 16h ngày 31/10/2016 với một số nội dung đáng chú ý: Nhiều nơi tại Hà Tĩnh bị cô lập do mưa lũ; Cảnh báo mưa lũ tại các tỉnh Bắc miền Trung; Giá trị cổ vật Chăm Pa ở Huế