TV& VIDEO

Bản tin 16h - 31/8/2016

  • Bản tin 16h ngày 31/8/2016 với những nội dung chính sau: Gãy 3 dầm cầu cao tốc nối Huế - Đà Nẵng; Đà Nẵng trao giấy khai sinh tại nhà...