TV& VIDEO

Bản tin 18h - 01/11/2016

  • Bản tin 18h ngày 01/11/2016 với nội dung chính sau: tái diễn nạn phá rừng cây ăn trái tự nhiên để trồng rừng; Doanh nghiệp năng lượng Mỹ trông đợi cơ hội từ Việt Nam...