TV& VIDEO

Bản tin 18h - 01/9/2016

  • Bản tin 18h ngày 01/9/2016 với những nội dung chính sau: Triển lãm " Quốc hiệu và kinh đô đất nước qua các thời kỳ"; Đà Nẵng xử lý các khu tập thể xuống cấp...