TV& VIDEO

Bản tin 18h - 02/01/2016

  • Bản tin 18h ngày 02/01/2016 có những nội dung chính: An toàn giao thông được tăng cường tại miền Trung; Ngăn chặn chặt chém du khách mùa du lịch; Khô hạn tại Tây Nguyên...