TV& VIDEO

Bản tin 18h - 02/11/2016

  • Bản tin 18h ngày 02/11/2016 với những nội dung đáng quan tâm: Mưa lớn diễn biến phức tạp tại miền Trung; Hiểm họa từ ma túy đá; Bình Định gia tăng ca sốt xuất huyệt nặng.