TV& VIDEO

Bản tin 18h - 03/11/2016

  • Bản tin 18h ngày 03/11/2016 với những nội dung chính: Thời tiết bất lợi nhiều tàu thuyền gặp nạn; Bất cập hệ thống thông báo xả lũ;...