TV& VIDEO

Bản tin 18h - 05/7/2016

  • Bản tin 18h ngày 05/7/2016 với những nội dung chính sau: Khó thống kê thiệt hại do sự cố môi trường biển; Quản lý hoạt động du lịch "chui"; Thiếu vốn đầu tư sản xuất sau nắng hạn...