TV& VIDEO

Bản tin 18h - 10/7/2016

  • Bản tin 18h ngày 10/7/2016 với một số nội dung đáng chú ý: Sai phạm trong thu tiền xây dựng nông thôn mới ở Quảng Bình; Xe ben quá tải gây mất an toàn giao thông ở Quảng Nam; Anh bác kiến nghị trưng cầu dân ý lần 2...