TV& VIDEO

Bản tin 18h - 11/8/2016

  • Bản tin 18h ngày 11/8/2016 có một số nội dung chính sau: Nhiều vấn đề nổi cộm tại kỳ họp hội đồng nhân dân TP. Đà Nẵng; Lợi dụng thăm dò để khai thác khoáng sản; Vùng biển âu lo chuyện học của con em...