TV& VIDEO

Bản tin 18h - 11/9/2016

  • Bản tin 18h ngày 11/9 với nội dung đáng chú ý: Cá chết hàng loạt tại Tĩnh Gia, Thanh Hóa; Đà Nẵng sống chung với lụt vì đường cao hơn nền nhà; 15 năm sau vụ khủng bố 11/9/