TV& VIDEO

Bản tin 18h - 12/7/2016

  • Bản tin 18h ngày 12/7/2016 với những nội dung chính sau: An ninh Đà Nẵng xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân; Chủ tịch nước dự 70 năm ngày truyền thống trong an ninh Việt Nam; Hiệu quả du lịch trong dân và vấn đề quản lý...