TV& VIDEO

Bản tin 18h - 14/5/2016

  • Bản tin 18h ngày 14/5/2016 với một số nội dung chính: Lần đầu tiên người bị tạm giam được bầu cử; Cơ chế hỗ trợ ngư dân tham gia cứu nạn; Mưa chuyển mùa cứu hạn cho Tây Nguyên; Italia giải cứu hơn 1.000 người di cư...