TV& VIDEO

Bản tin 18h - 14/8/2016

  • Bản tin 18h ngày 14/8/2016 với nội dung đáng chú ý: Lý Sơn tăng trưởng nóng về du lịch; Ô nhiễm môi trường và vấn đề quy hoạch vùng nuôi trồng thủy sản.