TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Bản tin 18h - 15/9/2016

  • Bản tin 18h ngày 15/9 với nội dung đáng chú ý: Quảng Nam cá sông chết chưa rõ nguyên nhân; Việt kiều về nước trồng cây giữ biển; Mỹ viện trợ quân sự kỷ lục cho Israel.