TV& VIDEO

Bản tin 18h - 16/4/2016

  • Bản tin 18h ngày 16/4/2016 có những nội dung chính: Cảnh báo tai nạn đuối nước mùa nắng hạn; Nông dân chuyển đổi sản xuất thích ứng với hạn mặn; Nhật Bản khẩn trương cứu hộ nạn nhân động đất...